Palvelut


Kaisoft Engineering tarjoaa laadukkaita informaatiotekniikan insinööripalveluita ohjelmistosuunnittelusta järjestelmätoimituksiin ja konsultointiin. Seuraavassa on esiteltynä tarjoamamme palvelut.


Konsultointi

Konsultoimme mittaus- ja testaustekniikan sekä laadunvarmistuksen kehityshankkeisiin liittyen vuosien kokemuksella aiheesta. Tarjoamme suunnittelupalvelua mm. seuraaviin aiheisiin liittyen:

- Mittaus- ja testaustarpeen määrittely
- Mittausmenetelmän valinta ja kehittäminen
- Kamerapohjaiset testausjärjestelmät
- Tilastollinen prosessinohjaus (SPC)
- Testausjärjestelmän suunnittelu
- Tietokantasuunnittelu
- Sovelluskehitys
- Ylläpitosuunnittelu



Ohjelmistotuotanto

Tarjoamme ohjelmistokehitystä joko yksittäisinä alihankintaprojekteina tarjottuna tai laajempana kokonaisuutena alla olevissa kehitysympäristöissä.



- Ohjelmistosuunnittelu (LabVIEW, .NET, C#, Python)
- Tietokantaohjelmointi (MySQL)
- Analyysi- ja algoritmikehitys (LabVIEW, C#, OpenCV)
- Windows-käyttöliittymät (LabVIEW, .NET)
- Web-käyttöliittymät (HTML5, php, CSS3)
- Logiikkaohjelmointi
- Mittaus- ja testaussovellukset
- Ohjelmistotestaus



Järjestelmäsuunnittelu

Tarjoamme mittaus-, ohjaus- ja tietojärjestelmien suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa asiakkaan vaatimusten mukaisesti dokumentoituna ja testattuna. Tarvittavilta osin käytämme avuksi yhteistyökumppaneitamme.

- Suunnitteludokumentit
- Ohjauskaapit
- Kamera- ja mittausjärjestelmät
- Käyttöliittymät
- Integraation olemassa oleviin tietojärjestelmiin
- Etäseurantasovellukset